Tugtar fógra leis seo go dtionólfar Cruinniú Ginearálta Bliantúil Fhondúireacht Bhéaloideas Éireann

Déardaoin, 22ú Meán Fómhair ag 11.30 a.m.
Óstán St Helen’s Radisson,
Bóthar Stigh Lorgan, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath

Mar chuid den chruinniú déanfaidh Charles Duggan, Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath togra 14 Sráid Henrietta a chur i láthair.

Beidh lón ar fáil i ndiaidh an chruinnithe